!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugan

Regler i tvättstugan
För att det skall fungera i vår tvättstuga är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att sköta den.
Genom att enas kring några gemensamma regler kan vi skapa trivsel och förståelse för alla som vistas där. Se nedanstående dokument  Regler_Tvättstuga.pdf

Tvättmedelsfacken
Tänk på att fälla upp locken och torka ur tvättmedelsfacken efter avslutad tvätt, det finns annar risk för att det kan börja mögla i facken. 

Kvarglömda kläder
Det är bra om vi tillsammans kan hjälpas åt att lägga kvarglömda kläder i den anvisade tvättkorgen i tvättstugan. När den är full töms den. Kläderna förvaras sedan i separat utrymme i ca 3 månader månader, för att sedan skänkas till välgörande ändamål.

Källsorteringen börjar i tvättstugan
I tvättstugan finns särskilda behållare för papper respektive plast uppställda. Dessa behållare töms av städfirman 2 ggr per vecka och bärs ut till vårt källsorteringsrum.

Tvättider

  Tid              

Maskin 1 & 2

Maskin 3 & 4

Maskin 5 & 6

Från - Till

07.00 - 10.00

07.00 - 10.00

07.00 - 09.00

Från - Till

10.00 - 13.00

10.00 - 13.00

09.00 - 11.00

Från - Till

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

11.00 - 13.00

Från - Till

17.00 - 21.00

17.00 - 21.00

13.00 - 15.00

Från - Till    

15.00 - 17.00

Från - Till    

17.00 - 19.00

Från - Till     

19.00 - 21.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strömmen till samtliga maskiner i tvättstugan är påslagen mellan kl 07-22 varje dag. Föreningen kan inte garantera att tvättmaskiner går att öppna när strömmen är frånslagen.

Dokument

Regler_Tvättstuga.pdf 2011-05-05

Uppdaterad 2014-12-14 av

Utskriftvänlig version